tz-hacktivizm-gorsel

Hacked ByRoot

Turkz and Hacktivizm Turkish Hackers Group

Benim adım ByRoot. Hiçbir sistem güvenli değildir. Bunu burada öğrendin. Ne yazık ki,Toyota,Microsoft,Bambinifashion,Axxonsofti,LiveOficial,RMHC (CA),Paris2024,Nepal Telecom, sizi gerçekten umursamıyor. Bu sisteme boyun eğdikçe sisteme daha fazla köle ekliyoruz. Başınızı kaldırın ve teslim olmayın. Lütfen hiçbir sisteme güvenmeyin çünkü en büyük zaaf her zaman insanlardır.


My name is ByRoot. No system is safe. You learned that here. Unfortunately,Toyota,Microsoft,Bambinifashion,Axxonsofti,LiveOficial,RMHC (CA),Paris2024,Nepal Telecom don't really care about you. The more we submit to this system, the more slaves we add to the system. Lift your head and don't surrender. Please do not trust any system because the biggest weakness is always people.


tz-hacktivizm-gorsel